Blog

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 ohjelmistossa

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 ohjelmistossa

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 ohjelmistossa

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaanMitä uutta MecSoft CAM 2024 ohjelmistossa, RhinoCAM 2024:n ja VisualCAD/CAM 2024:n julkaisun myötä otetaan käyttöön uusia toimintoja ja muutoksia. MecSoft on parantanut tuotteen laatua uusimmalla tuotejulkaisulla. Heidän päätavoitteensa on tehdä tuotteesta entistä parempi ja käsitellä asiakkaidensa antamaa palautetta tai huolenaiheita.
Tässä artikkelissa kuvataan muutokset ja uudet toiminnot, jotka otetaan käyttöön tässä julkaisussa. Tuotteeseen on tehty monia parannuksia, muun muassa korjanneet huomattavan määrän virheitä ja parantaneet suorituskykyä. Uskomme, että nämä muutokset parantavat käyttökokemustasi ja tekevät tuotteesta käyttäjäystävällisemmän. Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaan tuotteen, ja toivomme, että nämä parannukset auttavat lisäämään luottamustasi ja tyytyväisyyttäsi tuotteeseen.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 ohjelmistossa, yleiset parannukset

 1. RhinoCAM 2024 on sertifioitu toimimaan Rhino 7:ssa ja Rhino 8:ssa.
 2. Machineworks Inc:n uudet simulointikirjastot on sisällytetty kaikkiin koneistusmoduuleihi. Nämä kirjastot ovat parantaneet suorituskykyä merkittävästi ja korjanneet monia raportoityja ongelmia.

Käytettävyyden parannukset

Post työkaluprioriteetin mukaan

Parannus työkaluratojen lähettämiseen työkalun prioriteetin perusteella on otettu käyttöön. Voit nyt valita useita operaatioita ja lähettää ne käytettävien työkalujen mukaisessa järjestyksessä eikä luodussa järjestyksessä.

Mahdollisuus tallentaa ja ladata Posteja

Mahdollisuus tallentaa ja ladata Posteja tiedostoon erotettiin asetusten tallentamisesta ja lataamisesta.

Painike tallenetun Postin viemiseksi otettiin käyttöön. Näin voit viedä osatiedostoihin tallennettuja Posteja. Tämä painike on käytössä vain silloin, kun jälkikäsittely on tallennettu osatiedostoon.

Muut käytettävyyden parannukset

“Älä näytä” -vaihtoehto otettiin käyttöön useissa valintaikkunoissa tuotteen käytettävyyden parantamiseksi.

Kikki sisäinen koodi uudistettiin ja rakennettiin uudelleen, jotta se olisi entistä ksetävämpi ja nopeampi

Soviteparannukset

Fixture Clearance -parametri on otettu käyttöön. Etäisyyden arvot voidaan nyt määrittää etäisyyden geometrialle, jolloin leikkuri pysyy poissa piirteistä kyseisellä määrällä. Etäisyys voidaan määrittää myös 2½ Axis Operationin Avoid Region -valintaikkunassa.

Reikien valmistuksen parannukset

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaan

Käyttöön otettiin 5-akselinen poraus ajopintoja käyttäen. Tämän menetelmän avulla voit valita ajopinnat, joihin porausgeometria projektoidaan, ja liikkua porauspisteiden väliilä 5-akselisten jatkuvien liikkeiden avulla. Suurin osa 2-akselisen porauksen leikkausparametreista tuetaan nyt myös 5-akselisessa porauksessa.

2-akselisen työstön parannukset

Suurnopeustyöstö pintakäsittelyssä

Suurnopeustyöstö pintakäsittelyssä on toteutettu. Tässä on esimerkki suurnopeustyökaluradasta.

Pinnan puhdistuksen laskenta 2-akselisessa työstössä

Pinnan puhdistuksen laskennassa voidaan nyt ottaa huomioon prosessissa oleva varasto tasku- ja pintakäsittelyssä.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaan

Negatiiviset offsetit Face Topissa

Negatiiviset offset-arvot leikkausalieen laajentamiseksi leikkausalueen laajentamisparametreissa Face Top Machining kohdassa otettiin käyttöön. Käyttäjät voivat nyt määrittää negatiivisia arvoja pienentääkseen pinnanmuokkausaluetta.

Negatiiviset offset-arvot leikkausalueen laajentamiseen leikkausalueen laajentamisparametreissä pintakakäsittelyssä otettiin käyttöön. Käyttäjät voivat nyt määrittää negatiivisia arvoja, joilla voidaan pienentää leikkausaluetta.

Tarkka Z-taso Taskuttamisessa, Profiloinnissa ja Pintakäsittelyssä

Tarkan Z-tason luominen on lisätty vaihtoehdoksi tasku-, profilointi- ja pintakäsittelytoimintoihin.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaan

Tuki laserleikkaustyökaluille

2½-akselisia laserleikkaustoimintoja tuetaan nyt uuden laserleikkaustyökalumääritelmän avulla.

3-akselinen koneistusparannus

Suurnopeustyöstörata pintakäsittelyssä

Suurnopeustyöstörata pintakäsittelyssä on otettu käyttöön. Tämä menetelmä lisää 2D- ja 3D-kaaria leikkausliitosten aikana sekä poistaa terävät reunat työkaluradan liikkeistä.

Alla on esimerkki, jossa vastakkain asetetaan vakionopeuksinen työstörata ja suurnopeustyöstörata.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaan

CONTACT pinnan laajuuden ehto

CONTACT-työkalun ehto kappaleen pinnoille on toteutettu 3-akselisissa viimeistelytyöstömenetelmissä, kuten rinnakkaisviimeistelyssä ja vaakaviimeistelyssä.

Kosketusehdon avulla leikkaus aloitetaan, kun työkalu alkaa koskettaa työstettäviä pintoja, ja pysäytetään, kun työkalu menettää kosketuksen pintoihin. Alla on esimerkki To- ja Contact-ehdon työkaluratojen erosta. Tämä voi olla erittäin hyödyllistä muottipintoja työstäessä.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaan

Tarkat Z-tasot 3-akselisessa työstössä

Tarkan Z-tason luominen on lisätty vaihtoehdoksi vaakasuoraan karhennukseen ja viimeistelyyn.

Aiemmissa versioissa käyttäjän määrittelemä etäisyys peräkkäisten Z-tasojen välillä katsottiin työkalun suurimmaksi mahdolliseksi askelmääräksi. Z-tasojen välisiä etäisyyksiä saadettiin siten, että ne tuottavat kokonaislukumäärän leikkauksia ja pystyvät kuitenkin käyttäjän määrittelemän aenimmisalennuksen alapuolella.

Joissakin sovelluksissa Z-tasojen on kuitenkin oltava täsmälleen käyttäjän määrittelemät. Siksi tämä parametri otettiin käyttöön tälläisia sovelluksia varten.

Clear Flats -työstö vaakasuorassa karhennuksessa

Clear Flats -työstö vaakasuorassa karhennuksessa -vaihtoehdosta on tehty vankempi, jotta voidaan käsitellä suuria maastomalleja, joissa on lukuisia tasaisia työstettäviä alueita. Käyttöön otettiin myös vaihtoehto, jonka mukaan Clear Flats Z-tasoja ei tarkisteta laskennallisista Horizontal Roughing Z-tasoista päällekkäisyyksien poistamiseksi.

Työstettävän materiaalin tyhjennys

Karhennuksessa otettiin käyttöön vaakasuoran karhennuksen prosessivarastojen karhennusvälien poisto. Aiemmissa versioissa vain kappaleen geometria otettiin huomioon karhennuksen laskennassa. Tämä johti siihen, että työkalu törmäsi joissakin tilanteissa leikkaamattomaan materiaaliin. Versiossa 2024 käytetään myös prosessin aikaista materiaalimallia skim-poikkeaman laskennassa.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaan

Verkon ajopinnat mukautuvat karhennuksessa

Verkkogeometria voidaan nyt valita ajopinnoiksi mukautuvassa karhennuksessa. Aiemmissa versioissa voitiin valita vain pinnat.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 ohjelmistossa, 4-akselisen työstön parannuksissa

Z-akseli 4. pyörimisakselina

Z-akselia voidaan nyt käyttää pyörivänä akselina 4-akselisessa työstössä. Jos valitset Z-akselin ensisijaiseksi pyörimisakseliksi työsyökoneen määrittelyikkunassa, sallimme nyt ensisijaisen akselin käytön pyörimisakselina 4-akselisissa työstöoperaatioissa. Tämä helpottaa “Tombstone-työstöä”, kun osat kiinnitetään pystysuoraan. Yksinkertainen esimerkki on esitetty alhaalla.

4-akseliset 5-akselisissa koneissa

5-akselisen työstökoneen toissijaista akselia voidaan nyt käyttää 4-akselisen jyrsinnän pyörimisakselina. Näin ei enää tarvita kahta eri pylvästä, joista toinen on tarkoitettu 4-akselisia työstötoimintoja ja toinen akselisia työstötoimintoja varten.

4 akselisia jatkuvia työkaluradan laskentoja paikallista koordinaattitulosta varten on parannettu ja niistä on tehty vankempia.

5 akselin koneistusta koskevat parannukset

Laske uudelleen purkautumiset ilman regenssejä

Koneistusselaimen hiiren oikean painikkeen valikkoon lisättiin erillinen komento, jolla voidaan laskea uudelleen kaikki koneistuskulmat operaatioiden järjestyksen perusteella. Tämä komento laskee uudelleen vain 5-akseliset kiertokulmat koneen kinematiikan perusteella eikä laske itse operaatioita uudelleen. Tästä voi olla apua, kun käyttäät järjestävät operaatiot uudelleen puunäkymässä.

Lisää parannuksia 5-akseliin

2024-tuotteisiin on integroitu uusia työkaluratojen generointikirjastoja 5-akselista työstöä varten. Näissä kirjastoissa on toteutettu virheenkorjauksia ja suorituskyvn parannuksia 5-akselisessa jatkuvassa työstössä. Mittapituuksien laskenta kytkettiin pois päältä, jos ” Output in Local Coordinate System” on valittuna työstökoneen määrittelyikkunassa.

Simulaation parannukset

 1. Kiinnitysgeometria voidaan nyt näyttää, kun suoritetaan työstökonesimulointia.
 2. Uudet Machineworks -simulointikirjastot on integroitu 2024-tuotteeseen. Näissä kirjastoissa on korjattu erilaisia virheitä sekä toteutettu joitakin suorituskykyoptimointeja.

Työstökonesimuloinnin parannukset

Lisää työstökonemalleja on lisätty osaksi asennettua työstökonesimulointikirjastoa.

Postprosessorin parannukset

 1. Post Generatorissa on otettu käyttöön mahdollisuus asettaa samanaikaisesti sekä tuuman että millimetrin koodit ilman, että siirrytään vasvaaviin yksiköihin. Nyt postprosessori antaa automaattisesti oikean tuloksen ohjelmoidun osan yksiköiden perusteella. Se myös skaalaa vastaavat tallennetut arvot syöttönopeuksille. Näin ei enää tarvita kahta virkaa jokaista konetta varten.
 2. Post-muuttujat lisättiin lasertyökalukohtaisille parametreille, kuten Pierce, Dwell ja Power.
 3. Parannus ilmajäähdytysnesteen lisäämiseksi karan kautta otettiin käyttöön.
 4. Ulostuloasetuskoodi voidaan nyt lisätä valinnaisesti ennen työkalunvaihtokoodia.
 5. Toteutettiin mahdollisuus säätää sijaintia, jossa työkaluluettelo on ulostulona lähetetyssä koodissa.
 6. Toteutettiin muuttujat kunkin operaation työstöajan ulostuloa varten.
 7. Muuttujat kommentin alku- ja loppumerkkien ulostuloa varten on otettu käyttöön.

Lisenssoinnin parannukset

Verkkolukituille lisenssimallille on otettu käyttöön uusi käyttöliittymä ja lisenssien hallinnoijille on annettu lisätyökaluja, jotka helpottavat lisenssien hallintaa.

Päivitysten tarkistuksesta on tehty entistä tehokkaampo, ja käyttöön on otettu virheiden kirjausjärjestelmä, joka auttaa vianmäärityksessä tuotteen käyttöönotossa ilmenevissä ongelmissa.

Mitä uutta MecSoft CAM 2024 tuo mukanaan sekalaiset buginkorjausparannukset.

 1. Ongelmat työkalukirjastojen CSV-vientiin, kun niitä testattiin CAM 2020-ohjelmassa, on korjattu.
 2. Liitetyn testitapauksen lyijykynäjäljen tuottaminen tuottaminen kaataa Rhinon työpöydälle, on korjattu.
 3. Korjattiin Rhinon kaatumiset, kun liitetyn testikappaleen työstyöoperaatioita generoitiin uudelleen.
 4. CAM-ohjelman kaatuminen käynnistettäessä regenerointia simulointiprosessin aikana on korjattu.
 5. Leikkausliikkeen aloituskoodi ei tullut ulos, on korjattu.
 6. Koneistusoperaation ominaisuudet -valintaikkunassa ei voitu tyhjentää Ohjelma #:a, kun olet syöttänyt sen ja klikannut OK, on korjattu.
 7. Korjattu virheellinen mukautetun työkalun määrittely, kun sille on määritetty työkalunpidin.
 8. Korjattiin CAM-kaatumiset, kun vietyä VCP-tiedostoa avattiin Rhinosta.
 9. Korjattiin ongelma, joka koski asetusten kiertokulman ulostuloa, vaikka asetusten lohkokoodi olisi tyhjä.
 10. Korjattiin ongelma, jossa poiminta ei toimi, kun reikien tekemisessä on valittu pintareunat, kun halkaisijan suodatinalueen minimi ja maksimi halkaisija määritetään.
 11. Työkalumenetelmät jotka eivät ole käytettävissä RhinoCAM API .NET:ille, on korjattu.
 12. Vakava käsittelemätön virhe, kun simulointi saavuttaa Machine Control operaation.
 13. Korjattiin pesäikkunan jäätymisongelma geometrian puolella automaattisen merkinnän aikana.
 14. Korjattu Nest-moduulin kaatumisia.
 15. Pesämuotojen tyhjennysarvo päivitetty.
 16. NEST palauttaa virheilmoituksen “Available orientations for part(s) are not suitable for Nesting” ja kaikkien osien nestaus ei onnistu.
 17. Koneistustoimenpiteiden poistaminen nollaa laskennan ja prioriteetin Profile-Nesting välilehden Nesting parametrien välilehdellä oletusarvoihin on korjattu.
 18. Explode Cabinet parametrit -valintaikkunan virheet on korjattu.
 19. Cabinet Decomposition uudelleen nimettiin Flat Panel Layoutiksi.
 20. 5-akselisen työkalun akselin ohjaus ei lähetä oikeita C-akselin kulmia kaikissa työkaluliikkeissä.
 21. Ohjelmisto jäätyy eikä reagoi 4-akselisen työstöoperaation lähettämisen yhteydessä, korjattiin.
 22. Korjattiin pieniä virheitä CAM-asennusohjelmissa.
 23. Otettiin käyttöön negatiivisten arvojen salliminen Width Offset -arvolle.
 24. Valittaessa Select Flat Area Regions -valintaa rajausalueeksi.
 25. Särmikkäiden valikoima.
 26. Jakson päättymiskoodi ei ulostule 2024 tuotteen postissa on korjattu.
 27. CAM jäätyy eikä reagoi 5-akselisen MOP:n lähettämisen yhteydessä, on korjattu.
 28. Lisätty koodi merkkien (‘/’ korvaamista varten.
 29. Työkalun latauslohko ei ulostule ohjelmoitavassa postissa, on korjattu.
 30. Korjattiin työkalunvaihtolohko, joka ei ulostule ohjelmoitavalle postprosessorille.
 31. Korjattiin virheellinen kulma postin ulostulossa 4/5-akselisten operaatioiden ensimmäiselle asetuskierrokselle.
 32. Päivitettiin kääntäjän lisäosat käyttämään MSVC 2019 -työkalupakettia.
 33. VisualCAD/CAM kaatuu avattaessa viety VCP-tiedosto Rhinosta.

 34. Explode Cabinet parametrien UI dialogin virheet korjattiin.
 35. Läpimitta-alueen suodatin ei toimi tietopohjan valintasääntöä varten, on korjattu.
 36. CAM kaatuu kun tallennetaan “Knowledge Base” koneistuskohteiden selaimesta.
 37. Kun siirryttiin nestingistä jyrsintään ohjelma kaatuu, on korjattu.
 38. Sen jälkeen, kun oli klikattu “Yes” Voxel Simulation -valintaikkunassa ja avattu uusi osa, ja ohjelma kaatui, on korjattu.
 39. Kun kopioidaan poraa käyrää pitkin, parametrit nollautuvat arvoon Select Hole Features, on korjattu.
 40. Kun käytetään kiinnikkeitä, 2½-akselinen facing-työkalurata ei laske, on korjattu.
 41. Työkalurata näkyy muokattuna varoituksen ilmestymisen jälkeen, on korjattu.
 42. Kun tuotetaan reikiä, “Käsittele G-koodi aina jälkikäteen työkalupolun luomisen aikana” johtaa virheeseen, on korjattu.
 43. CSV-tiedostoissa ‘#of Flutes’ otsikko näkyy kahdesti sekä porien että jyrsinten kohdalla, on korjattu.
 44. Valitse nestausparametrit, tagien asetukset ja nestatut asetteluvaihtoehdot sulkevat toisensa pois, on korjattu.
 45. Vierityspainikkeet eivät toimi koneistuskohteet-valintaikkunassa, on korjattu.
 46. Käyttöliittymäasetusten oletusasetusten päivitys, on korjattu.
 47. CAM-moduulien vaihtaminen G-koodieditoriksi/MESH:iksi, jotain tuntematonta tekstiä ilmestyy Mill-moduulin Mops:iin(kun käytetään automaattista piilotusvaihtoehtoa), on korjattu.
 48. Koneistusselaimen automaattinen piilottaminen piilottaa CAM-moduulin valintamerkin CAM-pudotusvalikossa, on korjattu.
 49. CAM-moduulien vaihtopainike koneistusselaimen vaihtamiseksi ei toimi koneistusselaimen automaattisen piilottamisen aikan, on korjattu.
 50. Kun kopioidaan tai kloonataan “poraus käyrää pitkin” -työstörataa, parametrit palautuvat arvoon “Valitse reikäominaisuudet”, on korjattu.
 51. Korjattu ongelma, joka koski vetokelpoisia komentokuvakkeita välilehdellä koneistuskohteiden valintaikkunassa.
 52. VisualCAM Machining-Browser/Machining Objects -valikossa olevat asetukset ovat lukittuina (niitä ei voi klikata) Regenerate All -operaation käytön jälkeen, on korjattu.
 53. Korjattiin ongelma, jossa ohjelmoitava postprosessori antoi OnMOpStart-tapahtumassa määritetyn koodin OnMOpEnd-tapahtumassa.
 54. Kun “Enter”-näppäintä painetaan kiinnikkeen luomisvalintaikkunassa, ohjelma kaatuu, on korjattu.
 55. Saw-työstöä on muutettu siten, että sahausakseli on samansuuntainen asetelman X-akselin kanssa.
 56. Korjaus ohjelmoitavaan pylvääseen; useita rivejä yhdistetty yhdeksi, kun etukirjainta ei määritetty.
 57. Korjaus kaatumiseen tallennettaessa “Knowledge Base” koneistuskohteiden selaimesta.
 58. Verkkopalvelinmuutoksia, joilla korjataan huonoista pyynnöistä johtuvat kaatumiset.

Valmistajan kotisivut

Mecsoft ohjelmistot verkkokaupassa

 

You might be interested in …