VisualARQ arkkitehtuurityökalut

VISUALARQ ARKKITEHTUURITYÖKALUT

VISUALARQ ARKKITEHTUURITYÖKALUT

VisualARQ tarjoaa arkkitehtuuriset työkalut Rhinoon.

Miksi valita VisualARQ?

Helppoa mallinnusta vapaamuotoiseen arkkitehtuuriin

Käy läpi arkkitehtuuristen projektien suunnittelu prosessit intuitiivisella, helpolla ja tehokkaalla työnkululla. Kaarretut seinät, vapaamuotoiset pinnat ja rungot… kaikki monimutkainen arkkitehtuuri suunnittelu on mahdollista. VisualARQ on todellakin built in Rhino liitäntä: Rhino-like menu, työkaluvalikoimat ja toimintojen käyttäytyminen. Se on tehokas toimintopohjainen editori parametristen objektien luomiseen ja muokkaamiseen.

 

Hanki kaikki projektien dokumentaatiot automaattisesti.

Leikkaa osioita, tee suunnitelmia. Ei ole väliä kuinka monimutkainen designisi on. Säästä aikaa hankkimalla kaikki projektin dokumentaatiot automaattisesti 3D mallista. Lattia suunnitelmat, osiot, korkeudet, pinnat, mittasuhteet ja kaikki objektien informaatiot ovat linkitetty ja luotu 3D mallista. VisualARQ luo dokumentteja jotka yhdistävät piirustussuunnitelmat, 3D-mallin ja datan. Näyttää Top-ikkunassa 3D mallista 2D arkkitektuurisen esityksen reaaliajassa. Kaikki piirrokset päivitetään automaattisesti jokaisen muutoksen jälkeen.

 

Mallit älykkäillä 3D arkkitehtuuri objekteilla

VisualARQ:lla on kirjasto parametrisille arkkitehtuuri objekteille kuten: seinät, palkit, pylväät, ikkunat, ovet, laatat, portaat ja katot. Objektit on helppo luoda, muokata ja editoida koska vain. Automaattinen uudelleen laskenta mukauttaa ne muutoksiin. Toiminto jolla voit luoda kustomoituja objekteja, tyylejä ja objekti kirjastoja.

 

Luo 2D piirroksesta 3D malli

Vastaanottaa AutoCAD 2D tiedostosi, tai luo ne Rhinossa. VisualARQ:ssa voit muuttaa linjat 3D seinissä, katoissa, laatoissa jne. vain muutamalla klikkauksella.

 

Reaaliaikaiset projektitien 3D leikkaukset

VisualARQ lisää dynaamisen leikkaus työkalun, jolla voit katsella projektiasi leikattuna reaaliajassa. Työskentele leikatuilla malleilla, luo piirustuksia osioista ja visualisoi näkymiä nykyisestä ikkunasta. Tason hallinta antaa sinun katsella vaakasuoria leikkauksia mallistasi.

 

BIM ohjelma Rhinocerolle

VisualARQ lisää BIM (Building Information Modeling) toiminnon Rhinocerolle: geometria ja objekti data linkitetty, arkistoitu ja lähetetty .IFC tiedosto formaatissa. VisualARQ tukee vastaanottamista ja lähettämistä mihin ja mistä tahansa Rhinon tukemasta tiedosto formaatista.

 

Muut työkalun mukauttamis mahdollisuudet

VisualARQ voidaan yhdistää muiden Rhinon liitännäisten kanssa kun halutaan laajentaa mallinnuksen, tarkastelun ja designin mahdollisuuksia. VisualARQ tukee vastaanottamista ja lähettämistä mihin ja mistä tahansa Rhinon tukemasta tiedosto formaatista. Mahdollisuus mukauttaa muitten Rhino liitännäisten kanssa, kuten Grasshopper, Dynamic Display, Paneling tools, Savanna 3D jne. Jatkuva kehitys työkalujen yhdistämiseksi: RhinoBim, Evolute Tools jne…

 

Visualisointi ohjelmistot

VisualARQ materiaalin hallinta tukee materiaaleja kaikista Rhinon tukemista visualisointi ohjelmistoista. Luo valoja ja määritä materiaaleja objekteille saadaksesi korkealaatuisia kuvia sisäisestä ja ulkoisesta arkkitektuurista. VisualARQ objektien materiaalin määrittäminen toimii samalla tavalla kuin Rhinossa.

 

Edullinen hinta

VisualARQ on johtava arkkitehtuurinen liitännäinen Rhinocerolle ja sillä on hyvin kilpailukykyinen hinta huomioon ottaen sen laajan valikoiman toimintoja ja verrattaessa vastaaviin ohjelmien sovelluksiin. Savanna 3D sisältyy paketti vaihtoehtoon. Savanna 3D on erä 3dm objekti kirjastoja.

VisualARQ:n toiminnot

Täydellinen integraatio Rhinoon
VisualARQ on todellakin built in Rhino liitäntä: Rhino-like menu, työkaluvalikoimat ja toimintojen käyttäytyminen. Näyttää 2D esityksen 3D mallista. VisualARQ käyttää samaa ikkuna systeemiä graafisen koon muuttamiseen ja korkeustason merkkaamiseen.

Parametrisia arkkitehtuuri objekteja
VisualARQ:lla on kirjasto parametrisista arkitehtuuri objekteista, jotka ovat NURBS kaarien tukemia, joten voit saada minkä tahansa muodon. Objektit voidaan luoda suorista viivoista, kaarista tai vapaamuotoisista kaarista. Jokaisella VisualARQ objektilla (paitsi katoilla ja laatoilla) on kirjasto erilaisista objekti tyyleistä. Objekteja voidaan editoida, muokata, laajentaa, ja attribuutit voidaan määritellä kaikille objekteille. Objektit voidaan myös vastaanottaa tai lähettää käytettäviksi myös muissa dokumenteissa. VisualARQ objekteilla on kontrollipisteet objektien mittasuhteiden ja sijainnin muuttamiseksi suoraan mallissa. VisualARQ objektit voidaan editoida koska tahansa.

Seinät
Seinien leikkauspisteet on ratkaistu 2D ja 3D graafisessa esityksessä. Dynamic Dimensions näyttää informaation kursorin alla olevasta objektista kun mikään käsky ei ole aktiivisena. (siSmartInfo käsky kääntää tämän toiminnon päälle tai pois päältä). Toiminto luoda seiniä minkä tahansa muotoisista kaarista, jotka ovat editoitavia käyttämällä perus linjan kontrollipisteitä. Toiminto laajentaa seinät pinnoiksi, solideiksi, katoiksi ja laatoiksi. Toiminto toteuttaa boolean operaation seinille: lisää, vähennä ja poista solideita. Seinän valinta toiminto: yhdistä seiniä tiettyihin seiniin ja tiettyihin seiniin lisättyihin oviin tai ikkunoihin. Toiminto halkaista seinä tietystä kohtaa. Toiminto kääntää oven suuntaa: alkupisteestä tulee loppupiste, sisemmästä osasta tulee ulkoinen osa ja päin vastoin. Ovet, ikkunat ja aukot voidaan sijoittaa minkä tahansa tyyliseen tai muotoiseen seinään tahansa.

Ovet, ikkunat ja aukot
Toiminto määrittää kustomoitu ovi/ ikkuna/ aukko tyyli käyttämällä 3D kappaletta mallin näkymästä ja 2D kappaletta pohjapiirroksesta. Kustomointi profiilia tarvitaan myös määrittämään epätasaisen aukon muodon. Ovet, ikkunat ja aukot voidaan liittää vain seinään josta johon ne on kiinnitetty. Aukot muodostuvat automaattisesti seinään johon ne on lisätty ja kaikki muutokset päivittyvät välittömästi. Toiminto asetella ovet/ ikkunat seinän sisään. Tyyli ominaisuudet oville ja ikkunoille: ominaisuudet, avaustyyli (heilautettava vai liu’utettava), muoto (profiili), kehykset, pysähtymiskohta, lehdet, lasi ja kustomointi palat. Ikkunoille on myös still.

Pylväät ja palkit
Pylväät ja palkit ovat profiilin määrittelemiä: parametrinen profiili kirjasto sisältyy jokaiseen objektiin. Ne voidaan editoida koska vain. Pylväillä voi olla päällys objekti. Pylväät voidaan sijoittaa seinän sisä- tai ulkopuolelle. Leikkauspisteet on laskettu automaattisesti Plan and Model näkymässä. Palkit voidaan luoda minkä tahansa muotoisesta kaaresta. Palkit saavat saman kontrollipisteen kuin alkuperäisellä kaarella jotta ne voidaan editoida.

Portaat
Portaat voivat olla suoria, tai niissä voi olla tasanteita eri suunnissa, jotka yhdistyvät. Portailla on monia kontrollipisteitä, kuten porrastasanteilla, plus lisä piste. Nämä kontrollipisteet mahdollistavat porrastasanteiden suunnan ja pituuden määrittämisen. Portaissa voi olla laattoja, ja niiden suurimman ja pienimmän paksuuden voi editoida mukautumaan laskeutuvan laatan paksuuteen. Saatavilla myös spiraaliportaita.

Laatat ja katot
Laatat ja katot on luotu ja määritelty suoraan heijastukseksi minkälaisesta suljetusta ja littanasta kaaresta tahansa. Toiminto jolla voit luoda suoria, päätykolmio tai taittuvia kattoja. 3 vaihtoehtoa katon kulmaleikkauksen määrittämiseen: littana, neliö tai pystysuora. Mahdollisuus toteuttaa totuusarvonmuuttaja operaatio laatoille ja katoille: lisää, vähennä ja poista määrittäviä rajoja. Toiminto jolla voit muuttaa laattojen ja kattojen paksuutta. Toiminto jolla voit muuttaa katon jyrkkyys kulmaa joko yksi kerrallaan tai useampiin. Katoilla ja laatoilla on monta kontrollipistettä, kuten kaaret joista ne luotiin. Nämä kontrollipisteet mahdollistavat ääriviivojen editoinnin ja uusien viivojen muuttamisen, jotka ovat lisätty tai vähennetty.

Vaihtuvat ikkunat
VisualARQ:ssa on erilaisia ikkunoita jotka auttavat käyttäjää työskentelyä, objektien editoimista, uusien tyylien luomista, ja tekevät mallinnus prosesseista nopeampaa ja helpompaa.

Tason hallinta
Uusi Levels ikkuna uusien rakennusten ja lattioiden luomiseen ja hallintaan eri tasoilla. Levels ikkunalla voit hallita jokaisen tason CPlanea (työskentely taso), näyttää ja lukita/avata tilan, kuten myös sen korkeusasteen ja koneistustason arvot. Voit tallentaa nykyisen lattian ikkuna näkymässä kaksoisklikkaamalla tason nimeä. Voit valita VisualARQ top näkymät katselun ja Rhino ikkunan välillä.

Objektien lisäämisikkuna
Tyyli lista: Näyttää objekti kirjaston lisättäväksi malliin. Informaatio: Ilmestyy kun lisäät objektia (riippumatta sen tyyli ominaisuuksista) Esikatselu: Näyttää nykyisen objektin lisättäväksi 3D ja 2D taso näkymän esitykseen.

Objektien tyylien hallinta
Määrittää ja editoi objektin tyylin ja sen komponenttien parametrit. Käyttää Wizardia uusien arkkitehtuurisien objektien luomiseen ja editoimiseen. Esikatseluikkuna näyttää muutokset reaaliajassa. Valitsee ja editoi objektien attribuutit jokaiselle objektien komponentille: materiaali, graafinen esitys, ominaisuuksien tulostaminen, esittäminen, jne.

Objektien ominaisuus ikkuna
Objektien ominaisuuksia voidaan myös editoida VARQ leikkauksesta, yhdistetty Rhino ominaisuuksien ikkunassa.

 

Dokumentointi ja muut työkalut

 

Tilat
Toiminto jolla voit luoda yhden tai useampia tiloja. Tilan tiedot (nimi, alue, ulkoreuna, jne) näytetään lapulla ja geometria on merkitty viivoitus kaavalla. Tiloja voidaan luoda valitsemalla sisäinen piste (seinistä ja/tai pylväistä tehdyistä suljetuista rajoista) kaaresta tai tasaisesta pinnasta. Ne kaikki toimivat lattioissa. Pisteen valitsemistoiminnolla luodut tilat voidaan päivittää VisualARQ päivitys toiminnolla. Tilat ovat myös linkitetty VisualARQ taulukkoon.

Taulukot
VisualARQ sisältää kaksi ennalta määrättyä taulukko tyyliä aukkojen ja tilojen määrittämiseen, mutta uusi taulukko tyyli voidaan luoda määrittämään minkä tahansa VisualARQ objektin. Taulukot voivat määrittää esimerkiksi VisualARQ objektin alueen, pituuden ja tilavuuden. Taulukot on linkitetty malliin: kun malli on editoitu, taulukon sisällön näyttävä informaatio voidaan päivittää päivitys toiminnon avulla. Taulukot voidaan lähettää Exeliin ja .csv formaattiin.

Aukkojen korkeustaso
Toiminto 2D piirrustusten luomiseksi kaikista mallissa olevista valituista aukoista (ovet ja ikkunat). Aukkojen korkeustason määrittäminen on nähtävissä pohjapiirroksen esikatselussa, jossa näkyy myös mittasuhteet ja vertausarvo jotka tunnistavat niiden sijainnin mallissa. Aukkojen korkeustaso näkyy pohjapiirroksessa niiden päämittasuhteiden ja vertausarvon kanssa, joka tunnistaa niiden sijainnin mallissa. Aukkojen korkeustason ovat myös linkitetty VisualARQ taulukkoon.

Leikkaukset
Toiminto leikkauksien ja korkeustasojen automaattiseen luomiseen projektissa: tällä toiminnolla luodut 2D piirrokset näyttävät esityksen valitusta 3D objektista, kuten myös koneistus rajasta ja pohjapiirros näkymässä esitetystä leikkaus suosituksesta. Dynaaminen leikkaus: reaaliajassa leikatun mallin visualisointi toiminto. Rhino ja VisualARQ objektit ovat kuoriutuneet leikkaus piirroksissa, erilaisten leikkaus näkymä tyylien attribuuttien mukaan. Leikkaukset on linkitetty malliin: leikkaus rajaa liikuteltaessa 2D piirros päivittyy automaattisesti. Mitä tahansa valittua objektia editoidessa/ poistaessa, 2D piirros voidaan päivittää käyttämällä VisualARQ update- toimintoa.

Pohjapiirros näkymä
Toiminto pohjapiirustuksen näkymän luomiseen: tällä toiminnolla tehtyjä 2D piiroksia voidaan käyttää erilaisia pohjapiirros asetelmia tehdessä. Tason hallinta ikkunassa voit valita VisualARQ top näkymän ja Rhinon top ikkunan väliltä. Mahdollisuus luoda automaattinen mitoitus lattian pohjapiirrosta luodessa. Reaaliaikainen pohjapiirros näkymä (plan views) pohjapiirustuksen yksityiskohdat sivulla.

Uusi profiili
Toiminto jolla voit luoda kustomoituja profiileita joita voidaan käyttää pylväitä, palkkeja, ovia, ikkunoita ja aukkoja kustomoidessa. Nämä profiilit eivät ole parametrisia.

Päivittäminen
Toiminto yhteen tai useampiin objekteihin tallennettujen muutosten päivittämistä varten niitä tapauksia varten joissa päivittäminen ei ole automaattista.

IFC lähettäminen
VisualARQ sisältää IFC formaatti lähettämismoduulin, joka sallii BIM informaatiota sisältävien tiedostojen lähettämisen, jolloin ne voidaan lukea toisen ohjelman sovelluksilla.

Visualisointi
VisualARQ materiaalin hallinta tukee kaikkien Rhinon tukemien visualisointi ohjelmistojen materiaaleja. VisualARQ objektien materiaalin arvon asetus toimii kuten Rhinossa.

Savanna 3D
VisualARQ sisältää Savanna3D:n, yli 1000 viimeistellyn 3D mallien setin 3DM formaatissa, jossa on mukana valikoima useimmiten käytettyjä objekti ryhmiä tyypin tai toimintojen mukaan. Yhdessä nämä kokoelmat luovat avaran ja täydellisen kirjaston Rhino osia valmiina arkkitehtuuriseen ja sisustus suunnitteluun. (lataus toiminto ei sisällä Savanna 3D:tä)

Tuotevalikoima
Valmistajan kotisivut