solidThinking Inspire topologian optimointi

solidThinking Inspire topologian optimointi

solidThinking Inspire topologian optimointi

solidThinking Inspire topologian optimointi mahdollistaa rakenteellisesti tehokkaiden konseptien luomisen ja tutkimisen nopeasti ja helposti suunnittelijoille, tuotesuunnittelijoille ja arkkitehdeille. Inspire käyttää johtavaa Altair OptiStruct® teknologiaa suunnittelukonseptien luomisessa. Ohjelmisto on helppo oppia ja toimii olemassa olevien CAD-työkalujen kanssa, auttaen suunnittelemaan rakenneosia oikein heti alusta, vähentäen näin kuluja, kehityksen viemää aikaa, materiaalimenekkiä ja tuotteen painoa.

 

Mitä on topologian optimointi, miksi sitä tehdään ja missä sitä käytetään

Topologian optimoinnilla tarkoitetaan menetelmään, jossa 3D-mallista tehdään kevyempi, rakenteen lujuuden kärsimättä. Tämä on tätäpäivää, kun tuotteiden 3D-tulostus lisääntyy. Eli tätä toimintoa käytetään erityisesti silloin, kun tuote valmistetaan 3D-tulostamalla tai jotain vanhaa osaa halutaan alkaa valmistamaan 3D-tulostamalla. Tällöin topologisella optimoinnilla osasta suunnitellaan mahdollisimman kevyt ja vähän materiaalia tarvitseva. Tietenkin osan pitää kestää ja toimia halutussa paikassa. SolidThinking:in Inspire on juuri oikea työkalu, kun halutaan tuotteita optimoida 3D-tulostukseen ja varsinkin, jos osa 3D-tulostetaan metallista, niin hyöty on merkittävä.

 

SolidThinking Converge 2017 tapahtuma Saksassa

solidThinking Inspire topologian optimointi edut

Suunnittele nopeammin

Luo konsepteja, jotka vastaavat rakenteellisia vaatimuksia heti suunnittelusyklin alussa. Tämä luo merkittäviä säästöjä perinteiseen suunnittele, tarkista, suunnittele uudelleen rakenteellisten vaatimusten takia -tapaan verrattuna.

 

Suunnittele älykkäämmin

SolidThinking Inspiren avulla on helppo luoda ”entä jos” -skenaarioita, joissa pakkaustila, liitännät, kuormitusolosuhteet ja muodot ovat muunneltavissa. Syntyvien konseptien tarkistaminen luo usein arvokkaita uusia ajatuksia.

 

Suunnittele kevyemmin

SolidThinking Inspiren avulla materiaalin käyttö on tehokasta ja sitä käytetään vain siellä, missä sitä tarvitaan rakenteellisten vaatimusten täyttämiseen. Pienempi suunnittelupaino tuo säästöjä materiaalikuluissa, paremman toiminnallisuuden ja pienemmät kuljetuskustannukset.

solidthinking inspire

solidThinking Inspire topologian optimointi toiminnot

Geometrinen suunnittelu ja yksinkertaistaminen

Luo, muuta ja poista kiinteitä malleja käyttäen Inspiren mallintamistyökaluja:

 • Hahmottelutyökalut – Rakenna tai muuta osia hahmottelemalla linjoja, neliöitä, ympyröitä ja kaaria. Myös sellaisia geometrisiä rajoitteita kuin tangentit ja suorakulmaisuus voidaan käyttää.
 • Poista/riko – Poista hahmoteltuja kaaria leikkauspisteessä.
 • Vedä/työnnä – Luo tasaisia tai sylinterimäisiä pintoja luodaksesi kiinteitä osia tai aukkoja sekä muuttaaksesi mittoja.
 • Boolean-toiminnot – Lisää, vähennä tai leikkaa kiinteitä osia luodaksesi monimutkaisempia geometrioita.
 • Poista osia – Poista jälkiä, ympyröitä, täytteitä, reikiä ja taskuja tai täytä reikiä ja taskuja tai luo korjauksia ja siltoja.

Optimointivaihtoehdot

SolidThinking Inspire tarjoaa useita topologia-vaihtoehtoja:

 • Objektiivien optimointi – Optimointia tehdessään suunnittelijat voivat valitajoko jäykkyyden maksimoinnin tai massan minimoinnin.
 • Stressirajoitteet – Yleinen stressirajoite voidaan ottaa käyttöön mallin enimmäiskuormituksen rajoittamiseksi optimoinnin aikana.
 • Siirtymärajoitteet – Siirtymärajoitteet voidaan ottaa mallissa käyttöön siirtymien rajoittamiseksi halutuissa paikoissa ja suunnissa.
 • Vie OptiStructiin – Suunnittelijat voivat viedä OptiStructin tuontitiedostoja edistyneiden simulaatioiden luomista varten.

 

Valmistuksen ja muodon hallinta

Luo suunnittelukonsepteja, jotka eivät ole vain rakenteellisesti tehokkaita, vaan myös valmistettavissa Inspiren muodon ohjaimilla:

Symmetriatasot – Pakotetty asymmetria

Suunnittele tiloja luodaksesi symmetrisiä, optimoituja muotoja.

 • Syklinen toisto – Luo syklisesti toistuvia muotoja, kuten propellit tai pyörät.
 • Vetosuunnat – Luo hahmoja, joita voidaan muotoilla tai painaa helposti käyttämällä yksittäistä tai jaettua vetosuuntaa.
 • Puristetun muodon ohjaus – Luo pysyviä poikkileikkaustopologioita määritellyssä suunnassa.

 

Analyysi

Tutki lineaarista statistiikkaa ja normaalimoodianalyysia mallissa ja visualisoi siirtymiä, turvallisuustekijöitä, taipumisen, jännityksen ja puristuksen prosentteja, von Mises -kuormitusta ja tärkeitä kuormituksia.

 

Muokattava materiaalitietokanta

Inspire toimitetaan materiaalikirjastolla, joka käsittää mm. eri alumiini-, teräs-, magnesium- ja titaaniseoksia. Myös erikoismateriaaleja voidaan lisätä.

Osat

 • Vanhempi-lapsi – Yksittäisiä osia voidaan kopioida ja liittää yhdistettynä. Kun yksi päivitetään, toinenkin päivittyy automaattisesti.
 • Liittäminen tiedot voidaan myös tuoda CAD-tiedostoista.
 • Mallin toisto – Kun suunnittelutilaa toistetaan useita kertoja mallissa käyttäen osien liittämistä, Inspire käyttää automaattisesti mallien toistoa suunnittelutiloissa, jolloin ne luovat identtiset muodot.

 

Interaktiivinen tulosten visualisointi

Tutki optimoituja muotoja käyttäen yksinkertaista liu’utinta materiaalin lisäämiseen ja poistamiseen. Käyttäjät voivat päättää mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä ja valita se konsepti, joka sopii heidän tarpeisiinsa parhaiten.

 

Kokoonpano

Useita kokoonpanoja voidaan luoda. Näitä kokoonpanoja voidaan sitten hyödyntää erilaisten suunnitelmien ja niistä syntyvien konseptien arviointiin.

 

Muodon hallinta ja suunnittelun rajoitukset

 • Enimmäin/vähimmäiskoko
 • Vetosuunta
 • Symmetria
 • Mallientoisto
 • Syklinen toisto
  • Kuormistusrajoitteet
  • Raajuusrajoitteet
  • Siirtymärajoitteet

Geometrian tuonti

 • ACIS, Catia (V4 & V5), IGES, JT, Parasolid, Pro/E, SolidWorks, STEP, STL

Geometrian vienti

 • IGES, Parasolid, STEP, STL

solidThinking Evolve

solidThinking Evolve® mahdollistaa teollisuussuunnittelijoille muotojen nopeamman kehittämisen joko Windows- tai Mac OS X -ympäristössä. Se sallii alustavan luonnoksen hyödyntämisen tyylivaihtoehtojen tutkimisessa ja tuotteiden realistisen visualisoinnin reaaliajassa. Evolve tarjoaa vapaamuotoista pintamallintamista, kiinteää mallintamista ja polygonalista mallintamista rakennehistorialla ohjattuna. Se vapauttaa suunnittelijat suunnittelupohjaisten CAD-työkalujen rajoitteista sallien samalla muiden tuotesuunnitteluprosessissa tarvitsemien digitaalisten mallien viemisen.

 

solidThinking Evolve edut

Mallinna vapaasti

Suunnittelijoiden suunnittelijoita varten luoma SolidThinking Evolve tarjoaa vapaata pintamallintamista, kiinteää mallintamista ja polygonalista mallintamista yhdessä paketissa. Tämä mahdollistaa parhaan sovelluksen käyttämisen suunnittelun jokaisessa osassa.

 

Tee muutoksia helposti

ConstructionTree-historia sallii käyttäjien muuttaa kohtaa tai parametria ja SolidThinking Evolve päivittää automaattisesti koko mallin. Tavallisesti pintamallintimet vaativat koko mallin uudelleen luomisen mittamuutoksen huomiointia varten.

 

Kaunis renderointi

Testaa ja arvioi suunnittelua, materiaaleja tai ympäristöjä nopeasti mallintamisikkunan sisällä. SolidThinking Evolve tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden luoda valokuvamaisia kuvia ja animointeja sisäänrakennetun renderoinnin avulla.

solidthiking evolve

Paras rakennehistoria

 • Rajoittamaton rakennehistoria tarjoaa päivityksiä reaaliajassa, kun parametreihin tai pintoihin tehdään muutoksia.
 • Selaa rakennehistorian graafista esitystä tunnistaaksesi ja valitaksesi kohteita historiasta välittömällä uudelleen suunnittelulla.
 • Käsittele sekä parametreja että kaikkien objektien pisteitä vapaasti. Älä koskaan unohda rakenteeseen liittyviä vaiheita – koko historia tallennetaan tiedostoon ja se on aina käytettävissä.
 • Koska voit manipuloida mallejasi vapaasti, voit helposti kokeilla uusia muotoja ja parantaa luovuuttasi.
 • Kun olet kokenut miten ainutlaatuinen rakennehistoria parantaa tuottavuuttasi, et enää halua olla ilman sitä.

 

Edistynyt NURBS-mallintaminen

Evolve käyttää NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) -mallintamista geometriatyyppinään. Tämä kaari- ja pintamääritystapa tarjoaa parhaan joustavuuden ja tarkkuuden. NURBS pystyy esittämään minkä tahansa halutun muodon sekä analyyttisesti että vapaasti, ja niiden algoritmit ovat erittäin nopeita ja stabiileja.

Täysin NURBS-pohjainen mallintaminen, rakennehistoria ja edistyneimmät mallintamistyökalut tekevät Evolvesta suunnittelijan parhaan työkalun.

Polygoninen mallintaminen ja jaetut pinnat

Evolve tarjoaa myös edistynyttä polygonista mallintamista Nurbify-työkalun avulla. Nurbify mahdollistaa monimutkaisten, orgaanisten muotojen helpon luomisen PolyNURBS:ia käyttäen ja muuttaa nopeasti polygonit kiinteiksi NURBS-pinnoiksi yhdellä painalluksella. Tämä ainutlaatuinen käyttösovellus yhdessä rakennehistorian kanssa antaa käyttäjälle eniten mahdollisuuksia polygonien hienosäätöön ja pintojen tasoittamiseen.

 

Käänteinen suunnittelu

 • Kiinteät pisteet – Luo pinta pistepilvestä.
 • Pistepilvi objektista – Luo pistepilvi tietystä pinnasta.
 • Tasopilvi pistepilvestä – Luo määritellyn määrän pistepilviä rinnakkaisilla tasoilla annetuista pistepilvistä. Tämä komento voi olla hyödyllinen yksinkertaistettaessa 3D-skannauksen luomaa pistepilveä. Osion tasojen suunnan lisäksi käyttäjä voi määritellä joko tasojen määrän tai niiden välisen etäisyyden.
 • Käyrä pistepilvestä – Luo pistepilvestä käyrän. Tämä työkalu luo käyrän valitusta pisteestä lähtien ja sovittaen määrättyjä pisteitä pienimmällä mahdollisella etäisyydellä.

 

Valokuvamainen, reaaliaikainen renderointi Hyödynnä todella kattavaa renderointijärjestelmää, joka käsittää kaikki alan johtavat renderointitekniikat. Tehokkaimmat muistinhallintatoiminnot,

rajoittamattomat tuloresoluutiot sekä monipuoliset ja moniprosessorirenderoinnit tekevät Evolvesta täydellisen työkalun valokuvamaisten kuvien luomiseen. Reaaliaikainen renderointi parantaa interaktiivisuutta entisestään suunnittelun tarkastus- ja visualisointivaiheessa.

 

Animaatio

Vie suunnitteluesityksesi seuraavalle tasolla luomalla valokuvamaisia animaatioita. Luo videoita tai Quicktime VR -elokuvia monimutkaisten ideoiden viestintään tai tuo H3D-tiedostoja uskomattomien simulaatioiden luomista varten.

Suora tuonti

3ds, ACIS, Adobe Illustrator, Catia (V4, V5, & V6), DWG, DXF, H3D, I-DEAS, IGES, Inventor, NX, OBJ, Parasolid, Point cloud, Pro/E, Rhinoceros, SOLIDWORKS, STEP, STL, VDAFS

Vienti

3ds, ACIS SAT, DXF, IGES, KeyShot, LightWave, Maya ASCII, OBJ, Parasolid, Rhinoceros, STEP, STL, VDAFS, VRML

 

solidThinking Inspire topologian optimointi sivut