AutoCAD LT Fiksu sovellukset

Fiksu LT AutoCAD LT-sovelluksissa on ajateltu asiakkaan tarpeita: Helppo käyttää ja helppo tuottaa oikeilla esitystavoilla tehtyjä CAD-dokumentteja. Sovellukset on suunnattu pienille ja keskisuurille suunnittelutoimistoille, oppilaitoksille sekä suurissa yrityksissä osastojen kunnossapitoon ja muuhun saneeraussuunnitteluun.

Fiksu LT sovellukset verkkokaupassa 

Koneensuunnittelu

MekaniikkaLT

Mekaniikkamenu muuttaa AutoCAD:in koneensuunnittelijan työvälineeksi. Kaikkien piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu kuvake- ja alasvetovalikoista. Menuun on helppo lisätä omia symboleita. Mekaniikkamenu sisältää yleisimmät konepiirustuksen piirtorutiinit sekä erilaisten teräs- ja metallirakenteiden profiilit. Geometrian luontia on helpotettu apuviivajärjestelmällä. Mekaniikkamenussa on parametristen akselien ja holkkien piirtorutiinit. Ruuvien piirtoa varten vakiotiedot haetaan sovelluksessa alasvetovalikosta. Hitsausmerkinnöistä ja sijaintitoleransseista on olemassa valmiit symbolit. Osanumerointi on kytketty osaluetteloon ja automaattinen osaluettelo järjestää osat oikeaan järjestykseen jo luonnin yhteydessä. Menussa on myös infopiste, jonka avulla voidaan tuottaa laiteluettelo. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Ominaisuuksiin kuuluu myös suhde- ja lomaketoiminnot, jotka helpottavat tarvitun piirustuspohjan määrittelyä.

cadexpert_mekaniikkasuunnittelumenu

 

PneumatiikkaLT

Pneumatiikkamenu on kehitetty hydraulisten ja pneumaattisten laitteiden ja varusteiden toimintakaavioiden suunnitteluun. Se sisältää monipuolisen kaavioiden tekoa helpottavan laite- ja varustevalikoiman mm. venttiilien perusmerkit, tyypillisimmät venttiilit ja energianmuuttamiseen tarkoitetut laitteet. Putkien risteyksien piirto ohituskaarilla on automatisoitu. Laitteille voidaan antaa osanumero, joka on kytketty osaluetteloon. Automaattinen osaluettelo järjestää osat oikeaan järjestykseen jo luonnin yhteydessä. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_pneumatiikkamenu

Prosessi- ja instrumentointi- kaavio LT
PI – kaaviomenulla voidaan tuottaa tyypillisimmät Prosessi- ja instrumentointi- kaaviot. PI – kaaviomenusta löytyy kaikki laitteet, putket ja venttiilit sekä mittauspisteet ja säätöpiirit. Lisäksi menusta löytyy varolaitteet ja hälytykset. Piirrosmerkit ovat uusimpien standardien SFS, ISO ja DIN mukaisia. Ohjelmalla on helppo laatia standardien mukaisia prosessi- ja virtauskaavioita. Sovellus sisältää runsaasti valmiita symboleja ja symboliryhmiä eri järjestelmien PI-kaavioiden suunnitteluun. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_pikaavio

LayoutLT
Layout-menulla sijoitellaan koneita laitteita ja työpisteitä sekä piirretään nosturikarttoja ja tehdään alueiden käyttösuunnitelmia. Layout-menulla voidaan suunnitelma tehdä valmiin arkkitehtipiirustuksen päälle. Menulla voidaan piirtää myös oma rakennuspohja. Sovellutuksessa on paljon symboleja ja piirtorutiineja, joilla voidaan suunnitella omia erikoiskoneita. Valikoimassa on tehdaskalusteiden lisäksi omat symbolit mm. toimisto-, saniteetti- ja taukotilakalusteille. Menussa on lähes 300 symbolia. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai kuvake- ja alasvetovalikosta, johon voi luoda 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla. Tasojärjestelmän muutosten takia piirustuksesta on helppo esittää eri asioita. Menussa on mahdollisuus rakentaa myös luettelotiedosto.

cadexpert_layoutmenu

 

Elektroniikkasuunnittelu

ElektroniikaLT
Elektroniikkamenu on elektroniikan piiri-kaavioiden suunnitteluun tehty AutoCAD-sovellus, jolla voidaan tuottaa SFS-standardin mukaisia elektroniikan kytkentäkaavioita. Sovellus sisältää laajan valikoiman elektroniikkakomponentteja ja mm. johdin-ryhmien piirtorutiinit, mitkä helpottavat heikkovirtalaitteiden suunnittelua. Komponenttien tunnukset ja arvot annetaan keskusteluikkunassa. Tiedot voidaan erottaa tekstitiedostoon, joka voidaan linkittää taulukkolaskenta- ohjelmaan. Menussa on myös tietokonejärjestelmien ja -verkkojen piirtoon tarkoitetut symbolit.

cadexpert_elektroniikkamenu

 

PiirilevyLT
Piirilevymenulla tuotetaan piirustuksia piirilevyn eri työvaiheita varten. Sen avulla voidaan suunnitella kaksipuolisia piirilevyjä. Kytkentäliuskat voidaan piirtää komponentti- tai juotossivulle käyttäjän valinnan mukaan. Tehtyä suunnitelmaa voidaan tarkastella helposti havainnollisen tasorakennelman avulla. Menussa komponentit on piirretty valmiiksi 1/10″:n moduuleihin ja niihin on piirretty juotosnastat omille tasoilleen. Siinä on myös kytkentä-liuskojen piirtorutiinit komponentti- ja juotossivuille.

cadexpert_piirilevymenu

 

Sähkösuunnittelu

SähköLT
Sähkömenulla tehdään valaistus-, voimajohto- ja telepiirustukset rakennuspiirustusten päälle. Se mukautuu helposti eri on suunnittelutehtäviin ja siihen on helppo lisätä omia symboleja ja tasoja. Menu sisältää yleisimmät sähköasennuskomponentit . Siinä on myös . Siinä on myös johtojen, tunnusten ja merkintöjen piirtorutiinit. Menussa on 228 symbolia, joihin on mahdollista liittää materiaalitietoja. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai kuvake- ja alasvetovalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_sahko

 

PiirikaavioLT
Piirikaaviomenussa on monipuolinen kosketinvalikoima. Kaikki merkinnät on tehty attribuuteilla, joten tekstitys käy helposti. Menussa on myös toimintoja tyypillisimpien moottorilähtöjen johdottamiseksi. Piiri-kaaviomenussa on piirikaaviopiirustusten esitystavan mukainen taso-järjestelmä. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomake-toimintojen avulla, sekä mahdollisuus projektikohtaisten lomakkeiden käyttöön. Menussa on 540 piirrosmerkkiä ja piirtorutiinia, joissa on mukana attribuutti. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia.

cadexpert_piirikaaviomenu

 

PääkaavioLT
Pääkaaviomenussa on attribuuttitiedoilla tehty valmiiksi tyypillisimpiä syöttö- ja ryhmäjohtoja. Ryhmävalikoima kattaa ohjeiden mukaisten tyyppikeskusten piirtämisen. Kiskostot ovat valmiiksi 4- ja 5-johdinjärjestelmille. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla. Mahdollisuus projektikohtaisten lomakkeiden käyttöön. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_paakaaviomenu

 

Sähkölaitos-pääkaavio LT
Sähkölaitos-pääkaaviomenu on tarkoitettu suurjännitteisten kytkinkenttien, kytkinasemien ja voimalaitosten kaaviopiirustusten tekoon. Menussa on päävirta-, mittaus- ja suojaussymbolit, jotka on tehty omille tasoilleen ja eri väreillä, joten voit helposti esimerkiksi tulostaa kuvasta pelkän päävirtakaavion piilottamalla mittaus- ja suojaussymbolit. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_sahkolaitospaakaavio

 

Rakennussuunnittelu

TaloLT
Talomenulla voidaan tuottaa rakennuspiirustuksia virallisten piirustusohjeiden mukaisesti. Menussa on valmiita elementtejä ja piirtorutiineja seinien piirtoa varten. Ovien, ikkunoiden, kalusteiden ja portaiden piirtämistä varten on moduulimitoitettuja symboleja. Huoneiden pinta-ala voidaan laskea osittamalla huonetilaa. Huonemerkinnöistä voidaan tehdä myös luettelo. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustus-pohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_talomenu

 

RakenneLT
Rakennemenulla voidaan tuottaa erilaisia rakennepiirustuksia ja tehdä niihin vaaka- ja pystyleikkauksia. Betonirakenteiden esittämiseen on valmiina erilaiset palkit, pilarit sekä laatat. Sovelluksessa on piirtorutiinit raudoitus- ja ainemerkintöjä varten. Metalli- ja teräsrakenteita varten löytyy kaikki standardikokoiset teräsprofiilit. Elementtisuunnitteluun löytyy valmiit kiinnikkeet ja raudoituksen piirtorutiinit. Seinän piirto onnistuu joko rakenteellisena viivana tai elementeillä. Menussa on yli 800 symbolia. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_rakennemenu

 

KeittiöLT
Keittiömenulla voidaan tuottaa erilaisia variaatioita kaapistojen ulkonäöstä ja sillä voi tehdä kaapistojen mittatarkat sijoituspiirustukset. Menussa on standardimitoitettuja kaapistoja, joita voi varioida eri valmistajien ovi- ja kahvavaihtoehdoilla. Sovellus sisältää myös symbolit nykyaikaisista keittiökoneista, joten keittiöstä saa näyttävän kuvan. Sovellus tuottaa helposti myös kaapiston luettelon ja kokonaishinnan eri ovivariaatiolla. Menussa on mm. 200 erilaista kaappia. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_keittiosuunnittelumenu

 

LVI-suunnittelu

LVI LT
LVI-menulla voidaan tuottaa standardien mukaisia lämpö-, vesi- ja ilmastointipiirustuksia rakennuspiirustuksien päälle. Menu sisältää myös vesi- ja viemäröintijärjestelmän pystykaavion suunnittelun. Eri järjestelmät erottuvat kuvasta eri väreillä ja ne voidaan erotella omiksi suunnitelmikseen taso-järjestelmän avulla. Sovellusta voidaan käyttää myös saneerauskohteiden suunnitteluun, koska kuvasta voidaan erottaa olemassa olevat ja uudet järjestelmät. Ilmastointikanavat voidaan piirtää helposti joko pyöreänä tai neliökanavana. Sovellukseen sisältyy myös KWH-kaivojen tyyppipiirustukset ja EU-2000-IV-koneen piirustuksen tuonnin. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_lvi_suunnittelumenu

 

LVI-säätökaavio LT
LVI-säätökaaviomenulla voidaan tuottaa standardien mukaisia rakennuksien automaatiotekniikan kaavioita. Menu sisältää symbolit ilmanvaihtojärjestelmän ja sen säädön sekä ohjauksen tyypillisimmät mallikuvat, jotka helpottavat projektikohtaisten säätökaavioiden tekoa . Menussa on 30 valmista piirustusta valittavana suoraa valikosta. Niitä voi käyttää ja muokata. Niihin liittyy myös muokattava toimintaseloste. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_lvi_saatokaaviomenu

 

Aluesuunnittelu

LiikennesuunnitteluLT
Liikennesuunnittelun dokumenttien teko laadukkaasti ja edullisesti on nyt mahdollista CAD-Expertin tekemällä Liikennesuunnittelumenulla. Liikennesuunnittelumenu on kehitetty AutoCAD-ohjelmiston päälle. Liikennemerkit ja liikenteenohjauksen merkinnät ovat viimeisimmän tieliikennelain mukaisia. Ne voidaan esittää joko värillisenä tai mustavalkoisina ääriviivoina. Liikennesuunnittelumenulla voidaan tehdä ajoväylien ja liikenteen ohjauksen suunnitelmia. Menulla voidaan piirtää valmiin kartan päälle tai tehdä erillisiä lupa- ja työkuvia. Kaikkien piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikoista. Kuvakevalikoissa 323 paikkaa omille symboleille, joita voidaan tehdä helposti ”tee symboli”-rutiinilla. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

cadexpert_liikennesuunnittelumenu