AutoCAD LT Arksystems sovellukset

AutoCAD LT Arksystems sovellukset

AutoCAD LT Arksystems sovellukset

Sovellukset arkkitehti-, sisustus-, ympäristö-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnitteluun.

sovellukset verkkokaupassa

AutoCAD LT Arksystems sovellukset ovat suomenkielisiä AutoCAD ja AutoCAD LT sovelluksia rakennussuunnitteluun. Ne muodostavat integroituun suunnitteluun tarkoitetun kokonaisuuden, johon kuuluvat ARK-, RAK-, LVI-, SÄH- ja SIS -järjestelmät. Ohjelmat muodostavat monipuolisen ja laajan ohjelmakokonaisuuden, mutta samalla ne on kuitenkin pystytty pitämään helppokäyttöisinä ja tehokkaina työkaluina käyttäjille.

AutoCAD LT Arksystems sovellukset ARK -ohjelmia käytetään suurten toimisto-, liike-, teollisuus- ja julkisrakennusten suunnitteluun sekä kerros-, rivi- ja omakotitalojen suunnitteluun. Lisäksi järjestelmiä käytetään yhä enemmän korjausrakentamisen, kiinteistöhallinnan ja projektin johdon tarpeisiin.

AutoCAD LT Arksystems sovellukset ARK on arkkitehtisuunnitteluun tarkoitettu AutoCAD ja AutoCAD Architecture-pohjainen sovellus.
ARK-ohjelman ensimmäinen versio tuli markkinoille 1987, jolloin se heti saavutti suuren suosion. ARK on jo pitkään ollut Suomen ostetuin arkkitehtijärjestelmä. ARK on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä, mutta samalla se on kuitenkin pystytty pitämään helppokäyttöisenä ja tehokkaana työkaluna käyttäjille.
ARKia käytetään suurten toimisto-, liike-, teollisuus- ja julkisrakennusten sekä kerros-, rivi- ja omakotitalojen suunnitteluun. Lisäksi sitä käytetään yhä enemmän korjausrakentamisen ja kiinteistöhallinnan tarpeisiin.

 

ARK LT on arkkitehtisuunnitteluun tarkoitettu AutoCAD LT-pohjainen tuote

ARK LT on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä, mutta samalla kuitenkin helppokäyttöinen ja tehokas. Järjestelmässä on mm. yli 500 valmissymbolia, jotka ovat nopeasti poimittavissa hiirellä työkalu-, alasvetoja kuvakevalikoista. ARK LT versiota voidaan käyttää joustavasti rinnakkain varsinaisen ARKin kanssa. ARK LT sovelluksen käyttäjän on helppo myöhemmin tarvittaessa siirtyä varsinaisen ARKin käyttäjäksi, koska toiminnot ja symbolit ovat valikoissa lähes samoissa paikoissa. ARK LT käyttää samaa tasojärjestelmää ARKin kanssa. Lisäksi ARK LT:n sisältämät symboli-, viivatyyppi- ja rasterikirjastot ovat yhteneviä ARK versioiden kanssa.

AutoCAD LT Arksystems sovellukset RAK on rakennesuunnitteluun tarkoitettu suunnittelujärjestelmä
RAKin ensimmäinen versio tuli markkinoille jo 1989 ja sillä on useita satoja käyttäjiä alan yrityksissä. RAK on pitkään ollut Suomen ostetuin rakennesuunnittelujärjestelmä. RAKia käytetään laajasti myös opetustyössä monissa oppilaitoksissa ympäri Suomea. RAK on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä tasokuvien, leikkausten ja detaljien suunnitteluun ja piirtämiseen, mutta samalla se on kuitenkin pystytty pitämään helppokäyttöisenä ja tehokkaana työkaluna käyttäjille. RAK voi hyödyntää suoraan mm. ARK-arkkitehtijärjestelmällä tuotettuja rakennussuunnitelmia sekä tuottaa piirustuksia muille suunnitteluosapuolille.

Elementtiohjelmiin kuuluvat SEINÄ-, PILARI- ja PALKKIELEMENTTI-ohjelmat.
Ne ovat osa RAK-järjestelmää ja kuuluvat ARK-tuoteperheeseen.Ohjelmat koostuvat useista parametrisistä osista, joilla elementtien tekeminen on saatu tehokkaaksi. Työskentely tapahtuu pääasiassa valintaikkunoiden kautta. Ohjelma käyttää laajasti hyväkseen extended data-ominaisuutta. Näin elementtien alkioille on saatu talletettua ominaisuus- ja riippuvuustietoja älykkään ja monipuolisen käsittelyn sekä määrälaskennan mahdollistamiseksi.

RAK LT ja RAK LT PRO
RAK- ja RAK LT-ohjelmat ovat syntyneet pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena ja ovat Suomen eniten myytyjä rakennesuunnitteluohjelmia. RAK LT-ohjelmaa käytetään sekä suurten että pienten rakennusten suunnitteluun sekä korjausrakentamisen tarpeisiin. RAK LT on yleiskäyttöinen ja laaja järjestelmä, mutta samalla kuitenkin helppokäyttöinen ja tehokas. Järjestelmässä on yli 600 valmissymbolia, jotka ovat poimittavissa työkalu-, alasveto- ja kuvakevalikoista. RAK LT versiota voidaan käyttää joustavasti rinnakkain varsinaisen RAKin kanssa. RAK LT käyttäjän on helppo myöhemmin tarvittaessa siirtyä varsinaisen RAKin käyttäjäksi, koska toiminnot ja symbolit ovat valikossa lähes samoissa paikoissa. RAK LT käyttää samaa tasojärjestelmää RAKin kanssa. Lisäksi RAK LT:n sisältämät symboli-, viivatyyppi- ja rasterikirjastot ovat yhteneviä RAK versioiden kanssa.

Elementti LT on osa RAK-järjestelmää ja kuuluu ARK-tuoteperheeseen.

Elementit LT helpottaa betonielementtien suunnittelua niin kaavioiden kuin työpiirustusten osalta. Sovellusta voidaan käyttää soveltuvilta osin myös muuhun rakennesuunnitteluun. Sisällön määrityksessä on pyritty huomioimaan käytössä olevat ohjeet mm: Runko SBK, BEC ja RTT:n valmisosarakentaminen. Elementti LT koostuu elementtien työpiirustuspohjista, näiden täydentämiseen tarvittavista osista, aputoiminnoista sekä täydentävästä symbolikirjastosta. Osalla symboleita on attribuutit tai teksti oheistiedon määrittämistä varten. Toiminnot on pyritty tekemään siten, että niiden käyttö on mahdollisimman suunnittelukäytäntöä mukailevaa. Käyttäjä voi tallettaa omia symboleja asiayhteyksittäin. Käsikirja rakentuu toimintoja kuvaavista malliesimerkeistä, joiden avulla toiminnallisuus on helppo hahmottaa.

LVI-ARK on LVI-suunnitteluun tarkoitettu sovellus

LVI-ARK-järjestelmään kuuluvat seuraavat osat:
-LÄMPÖ-ARK
-VESI-ARK
-ILMA-ARK
-SÄÄTÖKAAVIO-ARK

LVI-ARK-järjestelmän ensimmäinen versio tuli markkinoille vuonna 1988, jolloin se heti saavutti suuren suosion LVI-suunnittelutoimistoissa. Ohjelmaa käytetään myös opetustyössä monissa oppilaitoksissa. LVI-ARK-järjestelmää käytetään sekä suurten toimisto-, liike-, teollisuus- ja julkisrakennusten että kerros- ja pientalojen LVI-suunnitteluun. Lisäksi sitä käytetään yhä enemmän urakoinnin, korjausrakentamisen ja kiinteistöhallinnan tarpeisiin. LVI-ARK on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä LVI-tasokuvien suunnitteluun ja piirtämiseen, mutta samalla se on kuitenkin pystytty pitämään helppokäyttöisenä ja tehokkaana.

LVI-ARK LT on LVI-suunnitteluun tarkoitettu sovellus AutoCAD LT:lle

LVI-ARK LT tuotteeseen kuuluvat seuraavat osat:
– LÄMPÖ
– VESI
– ILMA
– SÄÄTÖKAAVIO.

Nämä kaikki osat ovat LVI-ARK LT:ssä yhdessä valikossa samanaikaisesti käytettävissä. LVI-ARK LT järjestelmiä voidaan käyttää sekä suurten että pienten rakennusten LVI-suunnitteluun. Lisäksi järjestelmiä voidaan käyttää korjausrakentamisen, urakoinnin ja kiinteistöhallinnan tarpeisiin. LVI-ARK LT on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä LVI-kuvien piirtämiseen, mutta samalla se on kuitenkin helppokäyttöinen ja tehokas. LVI-ARK LT sovellusta voidaan käyttää joustavasti rinnakkain varsinaisen LVI-ARKin kanssa. Ne sisältävät saman monipuolisen tasojärjestelmän, viivatyypit jne. LVI-ARK LT:llä voidaan tehdä mm. AutoCADilla tehtyihin kuviin lisäyksiä ja muutoksia. LVI-ARK LT-tuotteet voivat hyödyntää myös AutoCADilla, ADT:llä tai AutoCAD LT:llä tehtyjä arkkitehtipohjia. LVI-ARK LT ohjelmat on tehty LVI-suunnittelun perustyökaluiksi, joiden avulla voidaan lähes välittömästi aloittaa tuottava työ. AutoCAD LT ja LVI-ARK LT muodostavat yhdessä erittäin käyttökelpoisen ja edullisen kokonaisuuden LVI-suunnitteluun ja -piirtämiseen.

SÄHKÖ-ARK on sähkösuunnitteluun tarkoitettu sovellus

SÄHKÖ-ARK-järjestelmään kuuluvat seuraavat osat:
-SÄHKÖ-ARK TASO
-KESKUSKAAVIO-ARK
-PIIRIKAAVIO-ARK

SÄHKÖ-ARK TASO-järjestelmän ensimmäinen versio tuli markkinoille vuonna 1988, jolloin se heti saavutti suuren suosion sähkösuunnittelutoimistoissa. Ohjelmaa käytetään myös opetustyössä monissa oppilaitoksissa. SÄHKÖ-ARK TASO-järjestelmää käytetään sekä suurten toimisto-, liike-, teollisuus- ja julkisrakennusten että kerrosja pientalojen sähkösuunnitteluun. Lisäksi sitä käytetään yhä enemmän sähköurakoinnin, korjausrakentamisen ja kiinteistöhallinnan tarpeisiin. SÄHKÖ-ARK TASO on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä sähkötasokuvien suunnitteluun ja piirtämiseen, mutta samalla se on kuitenkin pystytty pitämään helppokäyttöisenä ja tehokkaana. KESKUSKAAVIO-ARK on painotettu keskuskaavioiden suunnittelun perustyökaluksi, jonka avulla voidaan lähes välittömästi aloittaa tuottava työ. Vaativalle käyttäjälle löytyy suunnitteluprosessissa tarvittavia kehittyneempiä ominaisuuksia, kuten ryhmänumeroiden tarkistus- ja määritystoiminnot. PIIRIKAAVIO-ARK on myös tarkoitettu piirikaavioiden suunnittelun perustyökaluksi, jonka avulla voidaan välittömästi aloittaa tuottava työ. Vaativalle käyttäjälle löytyy suunnitteluprosessissa tarvittavia kehittyneempiä ominaisuuksia, kuten kaapelikampauksen piirto kaapelityyppitietokannan avulla ja tunnuksen muutos koko piirustuksessa.

SÄHKÖ-ARK LT on sähkösuunnitteluun tarkoitettu sovellus

SÄHKÖ-ARK LT svelluksen muodostavat seuraavat osat:
-SÄHKÖ-ARK TASO LT
-KESKUSKAAVIO-ARK LT
-PIIRIKAAVIO-ARK LT

Valikkotiedosto on yhteinen kaikille osille.

SÄHKÖ-ARK LT-sovellusta voidaan käyttää sekä suurten että pienten rakennusten sähkösuunnitteluun. Lisäksi järjestelmiä käytetään sähköurakoinnin, korjausrakentamisen ja kiinteistöhallinnan tarpeisiin. SÄHKÖ-ARK TASO LT on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä sähkötasokuvien suunnitteluun ja piirtämiseen, mutta samalla se on kuitenkin helppokäyttöinen ja tehokas. Järjestelmässä on mm. yli 600 valmissymbolia. SÄHKÖ-ARK TASO LT versiota voidaan käyttää joustavasti rinnakkain täyden AutoCADin SÄHKÖ-ARKin kanssa. Se sisältää mm. saman laajan symbolikirjaston ja tasojärjestelmän. AutoCAD LT versiolla tehtyjä kuvia voidaan siirtää AutoCADiin ja ADT:hen ja toisinpäin. LT-versiolla voidaan myös katsella SÄHKÖ-ARKilla tehtyjä kuvia sekä tehdä niihin lisäyksiä ja muutoksia. Lisäksi LT-version käyttäjän on helppo myöhemmin tarvittaessa siirtyä varsinaisen SÄHKÖ-ARKin käyttäjäksi yhtenäisen käyttöliittymän ansiosta. KESKUSKAAVIO-ARK LT ja PIIRIKAAVIO-ARK LT järjestelmät ovat painotetut keskus- ja piirikaavioiden suunnittelun perustyökaluiksi, joiden avulla voidaan lähes välittömästi aloittaa tuottava työ. AutoCAD LT ja SÄHKÖ-ARK LT ohjelmat muodostavat yhdessä erittäin käyttökelpoisen ja edullisen kokonaisuuden.

AutoCAD LT Arksystems sovellukset ARK-tuoteperheen ohjelmistot hyödyntävät monia AutoCADin hyviä ominaisuuksia

Usean kuvan samanaikainen käsittelymahdollisuus. Piirustus tai sen osa voidaan kopioida toiseen piirustukseen, tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelmaan. DesignCenterin avulla voit tarkastella muissa piirustuksissa olevaa tietoa sekä vetää ja pudottaa komponentteja käsiteltävään piirustukseen. Käyttöliittymä Windows-standardin mukainen, mikä helpottaa AutoCADin oppimista ja käyttämistä. Nopea näytön käsittely reaaliaikaisen zoomauksen ja panoroinnin ansiosta. Rasteri- ja DWF-kuvien lisäys ja käsittelymahdollisuus. Voit kääntää ja zoomata 3D-malleja reaaliaikaisesti vaikka värivarjostettuna 3DOrbit-toiminnon ansiosta. Monipuoliset tulostusmahdollisuudet (esim. PDF).